City Creators

A COWI blog about Urban Development

Cykelpuljen 2013 er frigivet – COWI hjælper med at søge midlerne

Leave a comment

Park Alle_vertikal 122_v2

Vejdirektoratet har netop offentliggjort, at ansøgningsfristen for Cykelpuljen 2013 er den 11. april 2013. Formålet med cykelpuljen er at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform. COWI har tidligere med stor succes skaffet midler til en række kommuner fra cykelpuljen, blandt andet Horsens Kommune, Esbjerg Kommune, Randers Kommune, Aalborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Igen i år hjælper COWI kommuner med at søge midler fra cykelpuljen. Tilskudsandelen er 40 %, og nærmere information vedr. ansøgningsfristen findes på cykelpuljens hjemmeside: http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/samarbejde/puljer/cykelpuljen/sider/default.aspx.

Eksempler på projekter, der kan søges støtte til er:

  • Cykelby-projekter
  • Skolevejsprojekter
  • Cykelstier i byer og åbent land
  • Kampagner
  • Udviklings- og demonstrationsprojekter

Kontakt Karen Marie Lei og hør nærmere om ansøgningsmulighederne – klei@cowi.dk

Leave a Reply