City Creators

A COWI blog about Urban Development

Hvem vil kickstarte forstaden?

Leave a comment

????????

Realdania lancerer initiativet “Kickstart Forstaden version 2.0”, som omfatter 3-5 større byrums- og byggeprojekter i forstæderne. Projekterne skal fungere som innovative eksempler på, hvordan fornyelse af forstædernes byområder kan kickstartes i samarbejde mellem kommuner, grundejere og investorer. Realdania afsætter op til 25 mio. kr. til hvert kickstartprojekt. Læs mere her

Initiativet bygger på anbefalinger fra Forstædernes Tænketank og erfaringer fra de seks byudviklingskonkurrencer i Fremtidens Forstæder. Med “Kickstart Forstaden version 2.0” ønsker Realdania at bidrage til, at Tænketankens anbefalinger og idéer føres ud i livet i form af konkrete, visionære projekter.  Se rapporten fra Forstædernes Tænketank.

Frem mod begyndelsen af maj er projektsekretariatet i dialog med interesserede kommuner og samarbejdsparter om idéer og forslag til samarbejdsprojekter, der lever op til initiativets kriterier.

COWI fungerer som sekretariat for initiativet.

Kontakt Svend Erik Rolandsen, sero@cowi.dk, og Mette Mogensen, mtmo@cowi.dk, for at høre mere.

Leave a Reply