City Creators

A COWI blog about Urban Development

Områdefornyelse i Assens – COWI redesigner bymidten og finder byfortællinger sammen med lokale aktører

Leave a comment

002_with new buildings_cut_v2

Mariagerfjord Kommune har længe ønsket at give byen Assens et løft, og COWI har hjulpet med at få statens byfornyelsesmidler i spil. Opgaven er løst i dialog med foreninger, skoleelever, skole og daginstitution, politikere og kommunens embedsmænd på workshops og i en følgegruppe med bred deltagelse. Resultatet er et redesign, der giver et kvalitativt løft til en slidt bymidte med nye belægninger og pladser, der tilfører nye muligheder for mødesteder og aktiviteter.

Byen, der ellers ligger lunt med udsigt over Mariager Fjord og nærhed til det østjyske arbejdsmarked, har længe savnet investering. Som en faglig nyskabelse har COWI gennem en kulturmiljøkortlægning samlet fire karakteristiske byfortællinger: landsbyen, cementbyen, villabyen og erhvervsbyen. Specielt cementbyen rummer en spændende fortælling om en massiv råstofudvinding ved fjorden med tilhørende byudvikling, som satte Assens på det industrielle danmarkskort.

Håbet er, at fortællingerne er med til at forankre områdefornyelsen i en levende fortælling om byens udvikling ved at gøre borgerne bevidste om byens fysiske dna. Nu er områdefornyelsesprogrammet blevet godkendt i Kommunalbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune og indsendt til ministeriet – se programmet her. Efter godkendelse kan byen få sit længe ønskede løft af bymidten, og forventningen er, at den kommunale millioninvestering kommer til at trække private følgeinvesteringer med sig.

Mario Hesse, arkitekt og bydesigner, mrhe@cowi.dk

Lars Lund, arkitekt og kulturmiljøekspert, lrlu@cowi.dk

Henrik Bojsen, proceskonsulent, hebo@cowi.dk

Leave a Reply