City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI debuterer i App Store: Dataregistrering på iPad

Leave a comment

COWI_iPad

Hvad har Vejdirektoratet, Halsnæs Kommune og COWIs kulturmiljøfolk og trafikinspektører til fælles? De bruger COWIs nye  App, Odeum E-plan, som nu kan hentes direkte i App Store. COWI har sammen med sin underleverandør, Webhouse, udviklet et fleksibelt registreringsværktøj til iPad. Værktøjet bruges lige nu til registrering af sikkerhedsforhold på motorveje og til registrering af bevaringsværdige bygninger ude i terrænet. Se folderen her.

Papir, blyant, kamera og GPS er samlet i iPad’en, og muligheden for at strukturere og validere data giver et tydeligt løft i kvalitet og søgbarhed. Kun fantasien sætter grænser for anvendeligheden – fortæl os gerne om dine idéer her på bloggen.

SAVE-registreringer af bevaringsværdige bygninger været udviklingsplatformen for COWIs afdeling for Plan, Udvikling og Trafik, og investeringen bærer frugt, fordi den højere datakvalitet kombineres med tidsbesparelse i opgaverne.

Eksempel 1: Registreringerne af bevaringsværdige bygninger kan indberettes til Kulturarvstyrelsens database og vises offentligt på websites med kort- og listesøgning mv. – se mere om projektet her. På den måde oplever kommunerne et løft både i forhold til myndighedsopgaven og grænsefladen mod offentligheden. Samtidig kan registreringerne foretages af studentermedhjælpere og kvalitetsikres af fageksperter uafhængigt af tid og sted.

Eksempel 2: Vejdirektoratet skal i 2013-14 registrere 1.800 km. motorvej og indberette om status på trafiksikkerheden til EU. ODEUM E-plan er her blevet tilpasset kundens behov for detaljerede og præcise problemregistrering og løsningsforslag. Avanceret GIS-funktionaliteter sikrer præcis sted- og ruteangivelse, og kunden kan selv opdatere valgmulighederne i referencetabeller efterhånden som opgaven kaster nye erfaringer af sig.

Registreringsmulighederne er mange: Vandløbsbræmmer, ITS-anlæg, bygningsvedligehold mm. COWIs mange fagmiljøer ligger inde med detaljeret og up-to-date viden om fagregistrering, så iPad-værktøjet afspejler best-practice indenfor sit felt.

Vil du vide mere?
Mikkel Kappel
mkap@cowi.dk
+45 5640 7923

Simon Sletting Bojer
sibo@cowi.dk
+45 5640 7781

Leave a Reply