City Creators

A COWI blog about Urban Development

Trafik- og mobilitetsplaner fremtidssikrer byerne

Leave a comment

D

Den fremtidige udvikling stiller store krav til mobiliteten i de danske byer. Trafikvæksten medfører, at der må forventes trængselsproblemer i de fleste større byer i de kommende år. Dette betyder, at byerne bliver mindre attraktive for borgere og erhverv, ligesom der opstår negative effekter i form af øget klimapåvirkning, lokal forurening, støj mv. Vi hjælper flere kommuner, i form af Trafik- og Mobilitetsplaner, kommunerne med at fremtidssikre mobiliteten med udgangspunkt i byernes konkrete mål og udfordringer.

Vi har blandt andet hjulpet Esbjerg Kommune med at udarbejde en Trafik- og Mobilitetsplan. Også Odense Kommune har vi hjulpet med en trafikplan, og næste step i denne proces er en mobilitetsplan. I planerne beskrives de konkrete udfordringer, byerne skal håndtere fremadrettet på trafikområdet, og udfordringerne sammenholdes med kommunernes ønsker for byerne.

Med udgangspunkt i byernes udfordringer kan der opstilles en række tiltag, der både alene og sammen medvirker til at forbedre mobiliteten. Tiltagene spænder bredt, og der arbejdes eksempelvis med forbedrede forhold for cyklister, bedre kollektiv trafik, øget samkørsel og anlæg af vejprojekter. Også andre typer tiltag, der påvirker de rejsendes behov for transport, kan anvendes. Det kan dreje sig om forskudte mødetider på arbejdspladser, byfortætning, der understøtter brug af kollektiv trafik og cykler, m.v.

Tiltagene og deres konsekvenser sættes i relation til kommunens klimamål, sundhedsmål eller lignende, da transportadfærden har stor sammenhæng med disse områder / mål.

Trafik- og Mobilitetsplanerne giver kommunerne en værktøjskasse med tiltag, som kan anvendes til at fremtidssikre mobiliteten i byerne. Trafik- og Mobilitetsplanerne kan fungere som en åben værktøjskasse, hvorfra der løbende kan vælges tiltag, eller udmøntes i en konkret handlingsplan.

Med en Trafik- og Mobilitetsplan fås således en plan, der sættes rammerne for, hvordan målene på mobilitetsområdet kan nås på en måde, der er tilpasset byens konkrete behov og ønsker fremadrettet.

Kontakt Karen Marie Lei, sektionsleder og civilingeniør, afdeling 1131, for mere information om vores ydelser om trafik og mobilitet – klei@cowi.dk.

Leave a Reply