City Creators

A COWI blog about Urban Development

Trafikknudepunkt ved Esbjerg Banegård

Leave a comment

Esbjerg Trafikknudepunkt_pladsen

Esbjerg Kommune ønsker med fornyelse af hele Trafikknudepunktet ved Esbjerg Banegård at skabe væsentlig bedre forhold for de rejsende. Målet er at skabe tæt sammenhæng i den kollektive trafik ved at gøre skiftet mellem transportformerne mere moderne, attraktiv, tryg, komfortabel og overskuelig. Det vil vi gerne hjælpe med, og i efteråret 2012 afgav vi et samlet tilbud for totalrådgivning for fornyelse af trafikknudepunktet.

Vores projekt lægger op til at skabe byrum med forskellige roller og forskellige byfunktioner, der samtidig sikrer et markant visuelt udtryk, der er med til at binde området sammen med gågaden og de øvrige byfunktioner i Esbjerg bymidte. Trafikknudepunktet er en af de vigtige ankomster til byen, og herfra skal byen være let at orientere sig i, ligesom det skal være let og overskueligt at skifte til andre transportformer. Byrummene danner scenen for pausen i rejsen og opholdsrummene skal være attraktiv og tilbyde funktioner for den rejsende.

Vi har nu fået afgørelsen på vores tilbud for totalrådgivning for fornyelse af trafikknudepunktet ved Esbjerg Banegård. Vi tabte desværre med 0,2 point.

Vil du vide mere om vores mange spændende projekter med byplanlægning og design?

Jonas Grothe Christensen
jgch@cowi.com
+45 5640 1620

Leave a Reply