City Creators

A COWI blog about Urban Development

Letbane i Aalborg

Leave a comment

Letbane, til bloggen

Sammen med Aalborg Kommune, Region Nordjylland og NT gennemfører vi en foranalyse af en letbane/BRT- løsning i Aalborg. Det handler om at understøtte og styrke en igangværende udvikling fokuseret omkring en vækstakse, der rækker fra Aalborg Lufthavn i nordvest, gennem det centrale byområde til det sydøstlige Aalborg. Her ligger Aalborg Universitet og om få år det nye Universitetshospital, som sammen med de øvrige funktioner i vækstaksen servicerer hele den nordjyske region.

En stærk vækstakse kalder på stærke transportløsninger, som kan sikre en høj tilgængelighed uden at gå på kompromis med målsætninger om attraktive byrum og et sundt miljø for alle, der færdes i byen.

Foranalysen af løsningerne for et højklasset kollektivt trafiksystem i Aalborg skal:

  • fastlægge korridorer hvor det er relevant at etablere et højklasset kollektivt trafiksystem.
  • udpege og skitsere en første etape for realisering af et højklasset kollektivt trafiksystem, som skal kunne fungere i god driftsmæssig sammenhæng med den øvrige kollektive trafik.
  • illustrere hvordan den første etape kan indpasses i og bidrage til at udvikle byen.
  • belyse de anlægs- og driftsøkonomiske samt samfundsøkonomiske aspekter ved realiseringen af denne første etape.

Se mere om letbaneprojektet her eller kontakt Ole W. Jensen for mere information om denne eller vores mange andre opgaver med trafikplanlægning – owj@cowi.dk

Leave a Reply