City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI får rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for infrastruktur i Aarhus Kommune

Leave a comment

Trafik

Aarhus Kommune, Trafik & Veje, har netop gennemført et udbud for de kommende fire års rådgivning indenfor anlæg, drift og planlægning af infrastruktur i Aarhus kommune. COWI har fået rammeaftaler på alle tre delområder og vil derfor også fremover være med til at løse trafik- og byplanmæssige problemstillinger i Aarhus.

COWI har i mange år løst varierende og spændende opgaver for Aarhus Kommune, Trafik og Veje. Senest har vi blandt andet assisteret kommunen ved udarbejdelse af den samlede trafikplan for Aarhus “Trafikplan for Aarhus 2030”, hvor rammerne for de kommende års udvikling af infrastrukturen i Aarhus er fastlagt.

Derudover kan nævnes en lang række andre projekter som f.eks.:

  • Planlægningsarbejdet i forbindelse med Aarhus Letbane
  • VVM-undersøgelse for Bering- Beder vejen
  • Højklasset cykelrute mellem Aarhus C og Lystrup
  • Optimering af signalanlæg på Ringgaden og Ringvejen
  • En række mindre projekter i forbindelse med udviklingen af de bynære havnearealer.

Kontakt Ulrich Bach og hør mere om rammeaftalen og om vores mange spændende opgaver med trafikplanlægning – ulba@cowi.dk

Leave a Reply