City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI præsenterer: City Sense™ – overblikket over trafik- og fodgængerstrømme

Leave a comment

City Sense

COWI har introduceret produktet City Sense™. Systemet giver COWI mulighed for på meget detaljeret niveau at analysere trafikkens fremkommelighed på vejnettet, og i flere projekter anvender COWI allerede systemet til at forbedre kommunernes trafiksystemer så køerne, ventetiden og miljøbelastningen reduceres.

På vejsiden giver systemet enorme muligheder for at kortlægge og håndtere trafikale problemer bedst muligt. Systemet anvendes også til kortlægning af fodgængerstrømme, eksempelvis i gågader eller i en hel by. Anvendelse af byen kan herigennem kortlægges, og fodgængeres bevægelsesmønste kan analyseres. Det kan for eksempel bruges til at undersøge effekten af særlige events i byen eller til at skabe et overblik over, hvor besøgende parkerer og efterfølgende går hen i byen.

I dag har COWI installationer i Randers, Aalborg, København, Frederiksberg, Køge og Ribe. Alle systemerne har givet værdifuld viden, som kan indsamles billigt og effektivt.

Kontakt Jonas Hammershøj Olesen for mere information om City Sense™ – jool@cowi.dk

Leave a Reply