City Creators

A COWI blog about Urban Development

Befolkningsudvikling har stor betydning for kommunens udvikling

Leave a comment

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Så er sæsonen for bolig- og befolkningsprognoser skudt i gang. COWIs specialister hjælper de næste måneder 44 af landets kommuner med en række forskellige befolkningsanalyser. Eksempelvis kan de give svar på, hvor der fødes flest børn, hvortil og hvorfra forskellige aldersgrupper flytter, hvor mange nyopførte boliger der er blevet tilflyttet, hvor store husstande der flytter ind i de nye boliger, samt hvor stor en andel af tilflytterne, der kommer fra andre kommuner.

Med vores værktøj, Demografix, står det brugeren frit, hvordan kommunen opdeles i delområder. Områdegrænserne kan defineres i GIS, hvorefter der sker en automatisk optælling af befolkningsdata for områderne, både historisk og fremskrivningsmæssigt.

Ved at ændre i forudsætningerne for fremskrivningerne kan der opstilles forskellige scenarier for befolkningsudviklingen. Vi kan f.eks. undersøge, hvad et ændret boligbyggeprogram, et stigende fødselstal eller en længere levealder vil betyde for folketallet i kommunen og dets delområder.

Der er også muligt at visualisere data fra fremskrivningerne. På kort kan det vises, hvordan folketallet – evt. opdelt i aldersklasser – vil udvikle sig i delområderne. Alle data kan frit udveksles med andre programmer for viderebearbejdning af resultatdata.

Kontakt Thomas Jensen og hør mere om vores mange spændende analyser af befolkningsudvikling – toje@cowi.dk

Leave a Reply