City Creators

A COWI blog about Urban Development

Lokalplan og VVM for Nyt Aalborg Universitetshospital

Første spadestik til det nye Universitetshospital i Aalborg forventes at blive taget i efteråret 2013. Forud for dette har ligget en lang planproces, hvor COWI i samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Kommune har udarbejdet først rammelokalplan og miljørapport, og derefter projektlokalplan og VVM.

Hospitalet, der placeres ved siden af Universitetet i Aalborg Øst, er planlagt med udgangspunkt i vinderprojektet fra konsortiet Indigo. Bygningskomplekset bindes sammen omkring en central forbindelses-/bygade og disponeres desuden så der sikres optimale fysiske rammer for et tæt samarbejde med Universitetet (SUND). Andre fokuspunkter i planløsningen er tætte forbindelser til de omgivende rekreative landskabsrum samt indpasning af et overordnet kollektivt tracé for kollektiv trafik. Ser mere om projektet her.

Kontakt Louise Lundbeck Krog for yderligere information om planarbejdet – llkr@cowi.dk

Comments are closed.