City Creators

A COWI blog about Urban Development

Kollektiv trafik i Nuuk, Grønland

Sammen med Kommuneqarfik Sermersooq og Nuup Bussii udarbejder vi en kollektiv trafikplan, som skal være med til at styrke den kollektive trafik i Nuuk.

Den kollektive trafikplan skal fokusere på at fastlægge en fremtidig kollektiv trafikbetjening, som belyser mulighederne for effektivisering af rutenet og stoppesteder, driftsomfang og skolebuskørsel. Der skal ligeledes sikres udbygningsmuligheder i takt med den planlagte byudvikling. Den kollektive trafikplan skal fastlægge rammerne for et kvalitetsløft i den kollektive trafik ved bl.a. flere afgange på de mest anvendte ruter, forbedring af venteforhold samt bedre information og service.

Kontakt Christopher Holland for mere information om projektet og om andre spændende projekter med kollektiv trafik – crho@cowi.dk

Comments are closed.