City Creators

A COWI blog about Urban Development

Erhvervsområde Tofte, Helsinge

Udviklingsplanen er den samlende og helhedsorienteret plan for erhvervsområdet i Tofte, og skaber de mest fordelagtige rammer for udfoldelsen og realiseringen af Byrådets vision for udviklingen af kommunens erhvervspotentiale.

Udviklingsplanen er bygget op omkring en forudgående kortlægning af området, en screening af anvendelsesmulighederne, en trafikal vurdering og en vision der beskriver erhvervsområdets fremtidige profil. Se mere om projektet på vores referenceark Erhvervsområde Tofte, Præsentation Erhvervsområde Tofte  og på Helsinge Erhverv.

Kontakt Mario Hesse for mere information om projektet og om andre af vores spændende byudviklingsprojekter – mrhe@cowi.dk

Comments are closed.