City Creators

A COWI blog about Urban Development

Erhvervskorridor i Silkeborg

Sammen med et international konkurrenceteam bestående af EFFEKT (DK), KCAP (NL), MonoLAB (NL) og Nybolig  deltog vi i parallelopdrag udskrevet af Silkeborg Kommune og RealDania om realiseringen af Erhvervskorridoren i Silkeborg. Med realiseringen af den nye Silkeborgmotorvej gennemskæres et stort, eksisterende erhvervsområde nord for ringvejen mellem Kejlstrupvej og Nørreskov-bakke i Silkeborg.

Det betyder, at omkring 25 virksomheder skal flytte og at der skal ske en markant omdannelse af det ca. 46 ha store område. Opdraget har til hensigt at skabe grundlaget for et nyt og utraditionelt erhvervsområde, der som en ”erhvervskorridor” kan drage fordel af placeringen i direkte forbindelse til det nye store motorvejsanlæg. Planen skal fastlægge de planmæssige og arkitektoniske principper, der skal ligge til grund for de kommende lokalplaner for området. Samtidig skal resultatet af opdraget medvirke til at igangsætte en solid og bæredygtig proces for omdannelsen af erhvervsområdet sideløbende med motorvejens realisering.

Kontakt Karin Thuesen Pedersen og hør mere om projektet – katp@cowi.dk

Comments are closed.