City Creators

A COWI blog about Urban Development

Effekter af letbaner i mellemstore europæiske byer

COWI har i samarbejde med Aalborg Universitet igangsat et erhvervs PhD projekt om effekter af letbaner i mellemstore europæiske byer. Formålet med projektet er at belyse nogle af de mange effekter, som letbaner potentielt kan give.

Projektet skal også finde frem til, hvordan det sikres at et letbaneprojekt opnår de effekter det er tiltænkt. Effekter af letbanesystemer kan være: At øge attraktiviteten af den kollektive trafik, at tiltrække passagerer, at skabe byudvikling i letbanens korridorer, at skabe et positivt image for byen og regionen.

PhD projektet forløber fra februar 2011 – februar 2014. For mere information kontakt Mette Olesen MENI@cowi.dk

Comments are closed.